امروز ژیمان دو تا مهمون ویژه داشت. خیلی سرزده و بدون وقت قبلی اومده بودن شوروم بازدید، ولی اینقدر بازیگوشی کردن یادشون رفت خرید کنن. .@zhemaanwww.zhemaan.com.#Zhemaan #kitty #kittycat #guest #showroom #bath #bathtub #wc #cat #vip.#ژیمان #گربه #بچه_گربه #مهمون #ناخوانده #شوروم

#zhemaan