شیر تک پایه آشپزخانه – LED
SL20684-CR

شرکت ژیمان وارد کننده شیرآلات ایتالیایی دنیل می باشد. برای خرید شیرآلات ایتالیایی ، شیر ظرفشویی شلنگدار و آگاهی از قیمت یک دست شیرآلات با شماره های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:

تلفن : 8-02177335334

موبایل : 09357733120

TA606
شیر تک پایه آشپزخانه – Touch
KCT111-CR

شرکت ژیمان وارد کننده شیرآلات ایتالیایی دنیل می باشد. برای خرید شیرآلات ایتالیایی ، شیر ظرفشویی شلنگدار و آگاهی از قیمت یک دست شیرآلات با شماره های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:

تلفن : 8-02177335334

موبایل : 09357733120

شیر تک پایه آشپزخانه مدل Smart
SR241-CR

شرکت ژیمان وارد کننده شیرآلات ایتالیایی دنیل می باشد. برای خرید شیرآلات ایتالیایی ، شیر ظرفشویی شلنگدار و آگاهی از قیمت یک دست شیرآلات با شماره های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:

تلفن : 8-02177335334

موبایل : 09357733120

شیر تک پایه آشپزخانه مدل Suivi
S20689-CR

شرکت ژیمان وارد کننده شیرآلات ایتالیایی دنیل می باشد. برای خرید شیرآلات ایتالیایی ، شیر ظرفشویی شلنگدار و آگاهی از قیمت یک دست شیرآلات با شماره های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:

تلفن : 8-02177335334

موبایل : 09357733120

شیر تک پایه آشپزخانه مدل Prety
PR21619-CR
شیر تک پایه آشپزخانه مدل
CT13613-CR