نقاشی و چاپ bathco

در آتلیه هنری bathco مجموعه ای از با استعدادترین هنرمندان اسپانیایی گرد هم آمده اند

تا با تلفیق هنر و صنعت سرامیک برای اولین بار زیباترین آثار هنری – بهداشتی را خلق

نمایند. محیط این آتلیه ها بهترین فضا برای نمود استعداد این هنرمندان و تبلور خلاقیت

آنهاست تا به دور از فضای خشک صنعتی، این آثار منحصر بفرد طراحی شوند.

در این آتلیه 8 نفر از برجستگان هنرهای تجسمی اسپانیا، برآنند تا سبک شخصی نقاشی

خود را روی این محصولات پیاده نمایند. سطح سفید کاسه ها برای این هنرمندان مانند

بوم نقاشی است تا برای نخستین بار در این صنعت، حس و هنر خود را به روی آن حک کنند.

معماران و طراحان داخلی در سراسر دنیا می توانند ایده مورد نظر خود را بر اساس فضای

کلی سرویس بهداشتی و با توجه به کاشی و سرامیک استفاده شده در پروژه روی

کاسه های bathco به این هنرمندان سفارش دهند.