Swarovski & Bathco

از گذشته تا امروز سواروفسکی، پیوندی عالی میان ماده معدنی (کریستال) و هنر ایجاد

کرده و امروزه bathco پیوندی عالی تر میان سواروفسکی و چینی آلات خود به وجود

آورده که زیبایی این محصولات را چندین برابر کرده. شرکت bathco جهت تضمین

کیفیت، 5 سال ضمانت برای این محصولات در نظر گرفته است.