طراحی داخلی فضای مسکونی دارای چند مرحله مهم است که می تواند به طراحی و خلق یک اثر ویژه و کامل کمک بسیار زیادی کند. طراحی داخلی اگر بر روی یک برنامه درست و منظم نباشد، حتی اگر طراح در تک تک فضاهای یک خانه از لوازم لوکس مانند شیرآلات طلایی یا شیرآلات ایتالیایی یا یک کاسه روشویی لوکس یا حتی وان حمام جزیره استفاده کند و هزینه های زیادی را به پروژه تحمیل کند، نتیجه کار لزوما یک طرح زیبا و هماهنگ نخواهد بود. بنابراین برای شناخت فرآیند طراحی داخلی فضای مسکونی با ما همراه باشید.

طراحی داخلی فضای مسکونی

فرآیند طراحی داخلی فضای مسکونی سه دسته از اقدامات و فعالیت های را شامل می شود:

دسته اول:

دسته اول مربوط به تمامی فعالیت هایی است که انجام می دهید تا از طریق آن ها اطلاعات جمع آوری کنید.

دسته دوم:

این دسته تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از اطلاعاتی است که در مرحله اول جمع آوری کرده اید.

دسته سوم:

این دسته تمامی فعالیت هایی را شامل می شود که طراح در آن اقدام به طراحی می کند.

چند مرحله مهم فرآیند طراحی داخلی فضای مسکونی (مرحله برنامه ریزی)

 

درکل می توان فرآیند طراحی فضاهای مسکونی را به شکل زیر نام گذاری کرد.

1- شناخت (کسب آگاهی از کلیه اطلاعات اثرگذار در طرح)

2- برنامه ریزی (تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری از آن ها و تعیین خط مشی کاری و اهداف و اصول طرح)

3-طراحی (ارائه ایده های مختلف، ارزیابی و گزینش و پیشبرد ایده برتر)

در این مقاله در مورد برنامه ریزی اطلاعاتی کسب خواهیم کرد.

 

برای آگاهی از مرحله شناخت می توانید مقاله مرحله شناخت در فرآیند طراحی داخلی فضاهای مسکونی را مطالعه کنید.

 

مرحله برنامه ریزی در طراحی داخلی فضای مسکونی

اطلاعات به دست آمده از مرحله شناخت، در زمینه های مختلف و با درجه اهمیت متفاوتی هستند. بنابراین باید آن ها را ارزیابی کرد و عوامل اصلی و مهم تاثیرگذار را از عوامل فرعی و غیر مهم تشخیص داد و پس از دسته بندی اطلاعات، باید آن ها را تجزیه و تحلیل نمود و در آخر نتیجه گیری کرد. برای تجزیه و تحلیل، تعاریف مختلفی وجود دارد. یکی از این تعاریف «به دست آوردن بینش و نگرش از داده جهت تصمیم گیری بهتر» است.

نتایج به دست آمده از این مرحله برای طراح دو موضوع را روشن می کند. موضوع اول تعیین یک سری احکام معماری است. احکامی که یک سری از بایدها و نبایدها را برای معماری تعیین می کنند و در هنگام طراحی به او جهت می دهند. مثلا استفاده کنندگان این خانه چه نوع نشیمنی را دوست دارند؟ مجزای از پذیرایی یا مرتبط با آن؟ یا با توجه به محیط پیرامون این خانه، بهتر است اتاق های خواب در کدام قسمت قرار بگیرند؟ جهت قرارگیری پنجره ها برای دریافت نور بهتر کدام است؟ و بسیاری موارد دیگر که همگی نیاز به تصمیم گیری دارند.

موضوع دوم تهیه برنامه فیزیکی یا برنامه کالبدی طرح است. در برنامه فیزیکی یا کالبدی و یا فضایی طرح، کلیه فضاهای مورد نیاز طرح به همراه مساحت و کیفیت های مطلوبشان تعیین می شوند.

 

چند مرحله مهم فرآیند طراحی داخلی فضای مسکونی (مرحله برنامه ریزی)

 

برنامه زمان بندی

در ابتدای هر پروژه تعیین کردن چهارچوب های زمانی به پیشبرد طرح کمک بسیاری خواهد کرد. در این زمان نظر کارفرما و محدودیت های دیگری چون موارد اقتصادی، مسائل قابل تامل و مهمی هستند. چراکه هر کدام تاثیر مستقیمی بر زمان انجام طرح دارند. تعیین کردن مقاطع مختلف زمانی جهت انجام هر بخشی از پروژه، ما را به رعایت آن و در نتیجه سریع شدن روند انجام هر مرحله از کار ملزم می کند.

در زمان برنامه ریزی زمان باید به وقایع پیشبینی نشده و غیر منتظره و شرایط خاصی که ممکن است در حین کار پیش آید نیز باید توجه کنید و از مدت زمان معمول فراتر رفته و وقت بیشتری را برای پایان کار برآورد کنید.

ارائه و داشتن برنامه زمان بندی برای کارها و مقید بودن به رعایت آن نه تنها در اجرای موفق و پیشبرد به موقع کارها موثر است، بلکه باعث می شود تا شما فردی خوش قول و منظم باشید. این صفت از ویژگی هایی است که همه آن را دوست دارند و طالب همکاری با چنین فردی خواهند بود.

مرحله بعدی در فرآیند طراحی داخلی فضای مسکونی «مرحله طراحی» است. که می توانید در قسمت سوم این مقاله مطالعه کنید.