کتاب های معماری بسیاری هر ساله در سراسر جهان به چاپ می رسد. برخی از این کتاب ها حاوی مطالب بسیار خوبی برای معماران می باشند. سایت ژیمان سعی کرده است با معرفی کتاب های معماری ، به گسترده شدن فرهنگ کتاب خوانی کمک کند و دانشجویان و معماران را تشویق به مطالعه مطالب معماری نماید.

 

  • کتاب «بنیامین برای معماران»؛ جلد هشتم

نویسنده: برایان الیوت

مترجم: احسان حنیف

ناشر: انتشاران کتاب فکرنو

تاریخ انتشار: 1399

شمارگان: 1000 نسخه

تعداد صفحات: 192

قیمت: 35 هزار تومان

 معرفی کتاب های معماری ؛ «بنیامین برای معماران» از مجموعه کتاب های «اندیشمندان برای معماران»

کتاب بنیامین برای معماران:

اکنون ربع قرن از انتشار «پروژه پاساژها» گذشته است و دیده می شود که چگونه والتر بنیامین در تمامی شاخه های مطالعات انتقادی به منبع الهام تبدیل شده است. جلد هشتم از مجموعه اندیشمندان برای معماران به ارزیابی فحوای نوشته های بنیامین در ارتباط با حوزه نظری و عملی در معماری صحبت می کند.

کتاب در ابتدا به مطالعه ترکیب درهم گره خورده زندگی بنیامین و کار او در ارتباط با شهرهای اروپایی است؛ سپس به خدمات بنیامین به حوزه نقد فرهنگی و ارتباط تفکر او با آثار ماکس ارنست، آدولف لوس، لوکوربوزیه و زیگفرید گیدیون می پردازد. در انتهای کتاب نیز کار بنیامین را در چارچوب تغییرات متاخر معماری و شهرسازی بررسی می کند.

 

مقدمه کتاب

یک دانشجوی معماری یا یک معمار چرا باید به کار متفکر یهودی آلمانی، والتر بنیامین، علاقه نشان دهد؟ بنیامین آثاری منتشر شده عمدتا در حوزه نقد ادبی، تا زمان مرگ تراژیکش در سال 1940 داشت که تنها در معدودی از حلقه های روشنفکری اروپا شناخته می شدند. او برعکس متفکر هم عصرش، مارتین هایدگر، مطالعه فلسفی که در حوزه دانشگاهی و فرادانشگاهی مطرح شود را ارائه نداد. هم چنین او در اولین روزهای فعالیت گروه نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت در دهه 1920 هیچگونه فعالیتی نکرد و حتی در رسیدن به کرسی استادی نیز ناموفق بود. بنیامین حتی در یک و نیم دهه پایانی زندگی خود را وقف پروژه ای معطوف به پاریس قرن نوزدهم کرد که هیچ منفعت مادی و هدف مشخصی را نداشت.

 

با تمامی این حرف ها، بی شک بنیامین از تاثیرگذارترین متفکران قرن بیستم به خصوص در حوزه مطالعا ت شهر و معماری است. چند چیز که معماران و دانشجویان معماری می توانند از تفکر بنیامین فرا بگیرند، تعمقاتی عمیق و برجسته در خصوص مدرنیته و مدرنیسم، تحلیل هایی دقیق از تاثیر اجتماعی و سیاسی محیط ساخته شده، توجه به معماری به عنوان منبع و میانجی مهم در امر تلاقی خاطرات فرهنگی فردی و اشتراکی، تعریف محیط ساخته شده به عنوان ماهیتی که در طبیعتش بار سیاسی و تاریخی دارد.

 

به علاوه تمامی موارد گفته شده، تفکر بنیامین مسئله «عدالت بینانسلی و مسئولیت را در معماری» مورد توجه قرار می دهد. گفتگوهای فراوانی که حول رویکرد مختلف مسئله پایداری در معماری توسط بنیامین انجام شده است، در خصوص عدالت بینانسلی کاملا به مسائل زمان ما ربط دارد.

 

معرفی کتاب های معماری ؛ «بنیامین برای معماران» از مجموعه کتاب های «اندیشمندان برای معماران»

 

  • فهرست مطالب کتاب:

بنیامین برای معماران

پیشگفتار ویراستار مجموعه

مقدمه

  • فصل اول: کلانشهرگرایی و روش

تصاویر سال های کودکی

برلین

ناپل

مسکو

مونتاژ معمارانه

  • فصل دوم: رادیکالیسم و انقلاب

بنیامین و سورئالیسم

پروژه ه پاساژها و معماری مدرن

دیالکتیک تکنولوژی و طبیعت

واکنش های متجددانه و مرتجعانه به تکنولوژی مدرن

مدرنیسم معمارانه و سیاست های فرم

  • فصل سوم: مدرنیسم و خاطره

مردنیته و مدرنیسم

فضای داخلی خانگی به مثابه مامنی اجتماعی

نفرین زدایی از فضاهای داخلی نفرین شده

از مسکن فردی به خانه جمعی

  • فصل چهارم: آرمانشهرگرایی و کارایی

سیاست های آرمانشهر

بعد آرمانشهرگرایانه پاساژهای پاریس

آرمانشهر و تصویر دیالکتیک

معماری و آرمانشهر

  • فصل پنجم: مشارکت و سیاست

سیاست های مشارکت

مدرنیسم معمارانه و مشارکت

موقعیت گرایان بین المللی و شهرسازی مبتنی بر بازی

یک معماری یاد-یادمانی مبتنی بر خاطره

  • فصل ششم: در یادبود بنیامین

 

منبع خبر: www.MemarNews.com